ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"

 

Το τετραετές πρόγραμμα στην Συστημική Θεραπεία το διαχειρίζεται οικονομικά και διοικητικά το Ινστιτούτο Διερεύνησης της Βελτίωσης και Θεραπείας Ανθρωπίνων Συστημάτων.ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
(700 ΩΡΩΝ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
(Βασικοί λόγοι που οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν αυτό το τετραετές πρόγραμμα)

 1. Το πρόγραμμα είναι ιδρυτικό μέλος του κλάδου εκπαίδευσης της Ευρωπαικής Εταιρίας Θεραπείας Οικογένειας (EFTA-TIC)
 2. Οι διδάσκοντες είναι κυρίως διακεκριμένοι συστημικοί θεραπευτές, Kαθηγητές και Διδάκτορες πανεπιστημίου, και μέλη της EFTA.
 3. Προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση σε αρχές της Συστημικής Επιστήμης
 4. Προσφέρει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις βασικές σχολές θεραπείας οικογένειας
 5. Περιλαμβάνεται εκπαίδευση και στην ατομική συστημική θεραπεία
 6. Προσφέρει σταδιακά εξελισσόμενη και με πολλούς τρόπους προσωπική θεραπεία και ανάπτυξη, χωρίς επί πλέον οικονομική επιβάρυνση
 7. Περιλαμβάνει πολλαπλή πρακτική άσκηση και στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών της ΕΣΥΘΕΠΑΣ, χωρίς επί πλέον οικονομική επιβάρυνση
 8. Υπάρχει αναλυτικό και καθορισμένο πρόγραμμα για κάθε έτος που σταδιακά και μεθοδικά οδηγεί στο τελικό δίπλωμα
 9. Προσφέρονται και ανεξάρτητα επί μέρους προγράμματα με διπλώματα και βεβαιώσεις παρακολούθησης για θεματικές ενότητες του περιεχομένου των σπουδών.
 10. Τα δίδακτρα είναι πολύ λίγα σε σύγκριση με τις πολλές παροχές της εκπαίδευσης.
 11. Συνεχίζεται η υποστήριξη των αποφοίτων και μετά το πέρας των σπουδών τους
 12. Προσφέρει επί πλέον εκπαίδευση στη Θεραπεία Ανθρωπίνων Συστημάτων