ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

9. Προσφέρονται και ανεξάρτητα επί μέρους διπλώματα και βεβαιώσεις παρακολούθησης για θεματικές ενότητες του περιεχομένου των σπουδών

Στα πλαίσια του τετραετούς προγράμματος εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρώτο εξάμηνο, το πρώτο έτος, το δεύτερο έτος και μαζί το πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών, ως μεμονωμένους εκπαιδευτικούς κύκλους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα πιστοποιητικά παρακολούθησης. Το κόστος παρακολούθησης είναι 150 Ευρώ το μήνα. Στα προγράμματα αυτά δεν περιλαμβάνονται θεραπείες των επαιδευομένων. Πιο αναλυτικά, παρακάτω αναφέρονται οι προσφερόμενοι εκπαιδευτικοί κύκλοι και οι τίτλοι σπουδών στους οποίους αντιστοιχούν:

α. Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτικές της Θεραπείας Ανθρωπίνων Συστημάτων (διάρκεια πέντε εβδομάδες, 20 ώρες). Διδάσκονται πολύ αποτελεσματικές τεχνικές και το θεωρητικό τους πλαίσιο. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ατομική ψυχοθεραπεία αλλά και σε συνδυασμό με θεραπεία άλλων τεχνικών άλλων σχολών συστημικής και οικογενειακής θεραπείας. Παρεχόμενος τίτλος σπουδών: Βεβαίωση παρακολούθησης «Εισαγωγή στη Θεραπεία Ανθρωπίνων Συστημάτων».

β. Εισαγωγή στις συστημικές αρχές και σκέψη (διάρκεια έξι μήνες, 100 ώρες): Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευθεί ή εκπαιδεύωονται στη συστημική οικογενειακή θεραπεία και δεν είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν τη συστημική θεωρία σε κάποια έκταση. Παρεχόμενος τίτλος σπουδών: Βεβαίωση παρακολούθησης «Εισαγωγή στις Συστημικές αρχές και σκέψη».

γ. Βασικές προαπαιτούμενες γνώσεις για συστημικό σύμβουλο ή θεραπευτή (διάρκεια οκτώ μήνες, 150 ώρες). Περιεχόμενο πρώτου έτους. Παρεχόμενος τίτλος σπουδών: Βεβαίωση παρακολούθησης «Εισαγωγή στις Συστημική θεραπευτική προσέγγιση».

δ. Εκπαίδευση στις βασικές αρχές και τεχνικές των κυριοτέρων σχολών θεραπείας της οικογένειας (διάρκεια οκτώ μήνες, 150 ώρες). Απευθύνεται σε όσους έχουν εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία, αλλά τα προγράμματά τους εκπαίδευσης δεν περιλάμβαναν θεωρητικά μαθήματα είτε αυτά ήταν περιορισμένα. Επίσης σε όσους θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις τους σε τεχνικές. Παρεχόμενος τίτλος σπουδών: Βεβαίωση παρακολούθησης «Εκπαίδευση στις βασικές προσεγγίσεις της θεραπείας της οικογένειας»

ε. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Συστημική πρακτική (διάρκεια δύο έτη, 16 μήνες, 300 ώρες): Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς. Παρεχόμενος τίτλος σπουδών: « Δίπλωμα στη συστημική πρακτική». Αντιστοιχεί σε πρόγραμμα συμβουλευτικής συστημικής ψυχοθεραπείας (counseling psychology).

ζ. Πλήρες, τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη συστημική θεραπεία (διάρκεια τέσσερα έτη, 700 ώρες). Πληρώνονται οι 600 ώρες και οι 100 είναι πρακτική σε εθελοντική βάση: Απευθύνεται α) σε γιατρούς και ψυχολόγους με παρεχόμενο τίτλο σπουδών «Δίπλωμα Συστημικού Θεραπευτή», και β) σε λοιπούς επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς και αποφοίτους ανθρωπιστικών σπουδών με παρεχόμενο τίτλο «Δίπλωμα Συστημικού Συμβούλου».