ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

8. Υπάρχει αναλυτικό και καθορισμένο πρόγραμμα για κάθε έτος που σταδιακά και μεθοδικά οδηγεί στο τελικό δίπλωμα

Οι τόσο οι διαλέξεις όσο και η πρακτική και η θεραπεία των εκπαιδευομένων γίνεται σταδιακά και συστηματικά. Υπάρχει δε συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των εκπαιδευομένων ώστε να εξασφαλισθεί η υψηλού επιπέδου γνώση και τέχνη της συστημικής θεραπείας.