ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

7. Περιλαμβάνει πολλαπλή πρακτική άσκηση και στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών της ΕΣΥΘΕΠΑΣ, χωρίς επί πλέον οικονομική επιβάρυνση

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των εκπαιδευομένων στην ΕΣΥΘΕΠΑΣ είναι ότι η Εταιρία εκτός από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχει μία γκάμα προσφορά υπηρεσιών τόσο στην Αθήνα όσο και στη Κρήτη. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πάρα πολλές θεραπείες ζωντανά και να συζητούν τα περιστατικά στο διάλυμα. Επίσης προσφέρονται να έχουν δικά τους περιστατικά για εκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Ελάχιστα άλλα προγράμματα εκπαίδευσης στη συστημική θεραπεία προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα.