ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

6. Προσφέρει σταδιακά εξελισσόμενη και με πολλούς τρόπους προσωπική θεραπεία και ανάπτυξη, χωρίς επί πλέον οικονομική επιβάρυνση

Η προσωπική θεραπεία και ανάπτυξη των εκπαιδευομένων γίνεται σταδιακά και με πολλούς τρόπους.

Τα πιο πάνω πραγματοποιούνται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στα δίδακτρα κάθε έτους και θεωρούνται αρκετά για την προσωπική ανάπτυξη και θεραπεία των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, αν κάποιοι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν ή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη θεραπείας, μπορούν να έχουν από τους εκπαιδευτές επί πλέον θεραπεία σε ομαδική, οικογενειακή ή ατομική βάση με μειωμένο αντίτιμο.