ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

5. Περιλαμβάνεται εκπαίδευση και στην ατομική συστημική θεραπεία

Τα καλά θεμέλια στην συστημική επιστήμη στο πρώτο έτος γενικά βοηθούν ώστε στο δεύτερο έτος να διδάσκεται και η συστημική ατομική θεραπεία. Στο δε τρίτο και τέταρτο έτος υπάρχει εφαρμογή σε επί μέρους περιπτώσεις ψυχιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων με παρέμβαση στο άτομο και στην οικογένεια. Τούτο τόσο στη θεωρία όσο και στη πράξη στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.