ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

4. Προσφέρει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις βασικές σχολές θεραπείας οικογένειας, και επί πλέον στη Θεραπεία Ανθρωπίνων Συστημάτων (ΘΑΣ)

Στο δεύτερο έτος διδάσκονται όλες οι βασικές σχολές της θεραπείας οικογένειας της πρώτης και δεύτερης κυβερνητικής και επί πλέον και η ΘΑΣ που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Η ΘΑΣ είναι ένα είδος συστημικής θεραπείας με κύριο πλεονέκτημα με λίγες συνεδρίες να προκύπτει σημαντικό, συγκριτικά με άλλες προσεγγίσεις, αποτέλεσμα, με βάση τις μέχρι τώρα δημοσιευμένες ερευνητικές θεραπευτικές δοκιμές.