ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

3. Προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση σε αρχές της Συστημικής Επιστήμης

Όλο το πρώτο εξάμηνο του πρώτου έτους αφιερώνεται στην εκπαίδευση και εισαγωγή στις γενικές αρχές της συστημικής επιστήμης που αποτελεί και τη θεωρητική βάση στη θεραπεία οικογένειας. Από ότι γνωρίζουμε αυτό πραγματοποιείται σε αυτή την έκταση μόνο στο πρόγραμμα της ΕΣΥΘΕΠΑΣ.