ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

11. Συνεχίζεται η υποστήριξη των αποφοίτων και μετά το πέρας των σπουδών τους

Μετά από την περάτωση της 4ετούς εκπαίδευσης και την απόκτηση του διπλώματος υπάρχει με μία σειρά από υποστηρικτικές ενέργειες προς τους αποφοίτους.

α) Εγγραφή σαν μέλος της ΕΣΘΕΠΑΣ με συμβολική ετήσια συνδρομή 10 Ευρώ το χρόνο, κατόπιν της οποίας αναγνωρίζεται από την Ελληνική Ομοσπονδία και Ευρωπαϊκή Εταιρία η ιδιότητα του Θεραπευτή Οικογένειας.

β) Δωρεάν ομαδική εποπτεία ανά 15ήμερο. Οι αποφοιτήσαντες μπορούν στην Αθήνα και το Ηράκλειο να συμμετέχουν σε ομαδική εποπτεία για τα περιστατικά τους παρουσία των κυριοτέρων διδασκόντων. Παράλληλα συνεχίζεται και η προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων όπου τα δυνητικά εσωτερικά εμπόδια της θετικής εξέλιξης της θεραπείας μειώνονται.