ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

10. Τα δίδακτρα είναι λιγότερα από άλλα όμοια προγράμματα, παρά τις περισσότερες παροχές εκπαίδευσης

Τα δίδακτρα είναι γενικά πολύ λιγότερα, και η θεραπεία δεν προστίθεται στα δίδακτρα. 180 Ευρώ το μήνα για την Αθήνα (15% έκπτωση αν δοθούν για όλο το έτος) , και 140 το μήνα για το Ηράκλειο Κρήτης (15% έκπτωση αν δοθούν για όλο το έτος).Τούτο δεν είναι τυχαίο καθώς η ΕΣΥΘΕΠΑΣ είναι μη κερδοσκοπική εταιρία που δεν μοιράζει κέρδη και σκοπό έχει τη διάδοση και εφαρμογή της συστημικής θεραπείας και επιστήμης γενικότερα. Από τις 700 περίπου ώρες εκπαίδευσης οι 500 περίπου ώρες πληρώνονται, οι άλλες προσφέρονται δωρεάν.