ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Στα πλαίσια του τετραετούς προγράμματος εκπαίδευσης προσφέρεται η δυνατότητα σε ενδιαφερομένους που δεν συμμετέχουν στο τετραετές πρόγραμμα να συμμετέχουν σε μέρη του προγράμματος ως μεμονωμένους εκπαιδευτικούς κύκλους. Για κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα θα χορηγούνται και πιστοποιητικά παρακολούθησης ή διπλώματα. Το κόστος παρακολούθησης είναι 150 Ευρώ το μήνα. Στα προγράμματα αυτά δεν περιλαμβάνονται θεραπείες των εκπαιδευομένων. Τα προγράμματα αυτά είναι τα παρακάτω:

α. Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτικές της Θεραπείας Ανθρωπίνων Συστημάτων (διάρκεια ένας μήνας, πέντε εβδομάδες, 20 ώρες). Διδάσκονται πολύ αποτελεσματικές τεχνικές και το θεωρητικό τους πλαίσιο. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ατομική ψυχοθεραπεία αλλά και σε συνδυασμό με θεραπεία άλλων τεχνικών άλλων σχολών συστημικής και οικογενειακής θεραπείας. Παρεχόμενος τίτλος σπουδών: Βεβαίωση παρακολούθησης «Εισαγωγή στη Θεραπεία Ανθρωπίνων Συστημάτων».

β. Εισαγωγή στις συστημικές αρχές και σκέψη (διάρκεια έξι μήνες, 100 ώρες): Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευθεί ή εκπαιδεύωονται στη συστημική οικογενειακή θεραπεία και δεν είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν τη συστημική θεωρία σε κάποια έκταση. Παρεχόμενος τίτλος σπουδών: Βεβαίωση παρακολούθησης «Εισαγωγή στις Συστημικές αρχές και σκέψη».

γ. Βασικές προαπαιτούμενες γνώσεις για συστημικό σύμβουλο ή θεραπευτή (διάρκεια οκτώ μήνες, 150 ώρες). Περιεχόμενο πρώτου έτους. Παρεχόμενος τίτλος σπουδών: Βεβαίωση παρακολούθησης «Εισαγωγή στις Συστημική θεραπευτική προσέγγιση».

δ. Εκπαίδευση στις βασικές αρχές και τεχνικές των κυριοτέρων σχολών θεραπείας της οικογένειας (διάρκεια οκτώ μήνες, 150 ώρες). Απευθύνεται σε όσους έχουν εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία, αλλά τα προγράμματά τους εκπαίδευσης δεν περιλάμβαναν θεωρητικά μαθήματα είτε αυτά ήταν περιορισμένα. Επίσης σε όσους θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις τους σε τεχνικές. Παρεχόμενος τίτλος σπουδών: Βεβαίωση παρακολούθησης «Εκπαίδευση στις βασικές προσεγγίσεις της θεραπείας της οικογένειας»

ε. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Συστημική πρακτική (διάρκεια δύο έτη, 16 μήνες, 300 ώρες): Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς. Παρεχόμενος τίτλος σπουδών: « Δίπλωμα στη συστημική πρακτική». Αντιστοιχεί σε πρόγραμμα συμβουλευτικής συστημικής ψυχοθεραπείας (counseling psychology).